Uploaded image for project: '[Read Only] - Hippo Plugins'
 1. [Read Only] - Hippo Plugins
 2. HIPPLUG-1569

Improvement Content Blocks Plugin - Collapsible (community supplied)

  XMLWordPrintable

  Details

  • Type: Improvement
  • Status: Closed
  • Priority: Top
  • Resolution: Fixed
  • Affects Version/s: None
  • Fix Version/s: 14.1.0
  • Component/s: plugins-content-blocks
  • Labels:
   None
  • Similar issues:
  • Story Points:
   8
  • Flagged:
   Flagged
  • Processed by team:
   Turing

   Description

   "Onderstaand de code voor deze (voor ons project heel nuttige) uitbreiding. Wellicht kun je er bij Bloomreach ook wat mee in een volgende versie van de Contentblocks. Dit is een vrij minimalistische versie, maar met een beetje extra styling kan het nog wat mooier worden."

   public class CollapsibleContentBlocksFieldPlugin extends ContentBlocksFieldPlugin {

   public CollapsibleContentBlocksFieldPlugin(IPluginContext context, IPluginConfig config)

   { super(context, config); }

   @Override
   protected void populateEditItem(Item<IRenderService> item, JcrNodeModel model) {
   super.populateEditItem(item, model);
   Component itemTitle = item.get("itemTitle");
   if (itemTitle != null)

   { itemTitle.add(new AttributeAppender("onclick", "$(this).parent().parent().children('.hippo-editor-field-subfield').toggle()")); itemTitle.add(new AttributeAppender("style", "cursor: pointer;color:blue;")); }

   }
   }

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       • Assignee:
        Unassigned
        Reporter:
        ksalic Kenan Salic
        Owner:
        UX Chapter
       • Votes:
        0 Vote for this issue
        Watchers:
        4 Start watching this issue

        Dates

        • Created:
         Updated:
         Resolved: