Uploaded image for project: 'Hippo CMS'
 1. Hippo CMS
 2. CMS-9664

Bug in Xinha editor (hippo 7.8.x) Enter cleans textfield (Chrome Only)

  XMLWordPrintable

  Details

  • Type: Bug
  • Status: Closed
  • Priority: Top
  • Resolution: Fixed
  • Affects Version/s: None
  • Fix Version/s: 2.24.20
  • Component/s: None
  • Similar issues:
  • Story Points:
   1
  • Sprint:
   Tiger Sprint 117

   Description

   Issue is reported by a partner, multiple clients on 7.8.x are having this issue:

   Textfiels in Xhina editor in 7.8.9 and 7.8.10 are getting cleared from text if you set your cursor on a random location and press enter.

   This has been succesfully reproduced by Niels.

   Orginal mail:

   Vanuit verschillende klanten met Hippo 7.8 versie krijgen we de melding dat het tekstveld (de Xinha editor) leeg raakt na het intypen van een enter. Ik heb dit gecontroleerd en geverifieerd. Ik heb eerst middels de communiity Google groep het antwoord gezocht, maar ben daar niet geholpen.

   Om dit probleem te reproduceren kunt u een Hippo 7.8.9 of zelfs Hippo 7.8.10 project pakken en een document aanmaken of opzoeken die een Xinha tekstveld bevat. Ik constateerde zelf dat wanneer de cursor op een willekeurige plek in de tekst wordt gezet en op enter wordt gedrukt, het tekstveld leegraakt. Het reproductiepad dat de laatset klant met deze melding heeft opgegeven staat onderaan de mail vermeld.

   Aanvullend: Het probleem doet zich alleen voor met Chrome, zelf heb ik het gereproduceerd met de nieuwste versie van Chrome, Hippo 7.8.10 op Mac OSX 10.10.2

   Reproductiepad klant (versie 7.8.9)

   Ga naar een leeg tekstveld.
   Selecteer formatopties->normaal.
   Selecteer een stijl (bijvoorbeeld inleiding).
   Gebruik de kopieerfunctionaliteit.
   Maak een tekst
   Maak de checkbos “insert into new paragraph” niet geselecteerd.
   Druk op opslaan.
   zet de cursor naast het veld (zodat de tekst niet gehighlight dus geselecteerd is)
   druk op enter.

    Attachments

     Activity

      People

      • Assignee:
       Unassigned
       Reporter:
       hippo-helpdesk@bloomreach.com Hippo Helpdesk
      • Votes:
       1 Vote for this issue
       Watchers:
       8 Start watching this issue

       Dates

       • Created:
        Updated:
        Resolved: